Gratulálunk a résztvevőknek!

Regisztráljon elő az úszásra!
  • Eredménye az elsők között lesz elérhető oldalunkon!
    (helyszíni regisztrálás esetén 2-3 nap is eltelhet)
  • Kevesebb a sorban állás a rajtszám átvételnél!
  • Nem fordulhat elő félregépelés a személyes adataiban az adatfeldolgozás során!
Az előregisztrációhoz nyomtató szükséges! Amennyiben nem tud nyomtatni, lehetősége van a regisztráció befejezése után, későbbi nyomtatásra is születési dátuma és kapott azonosítója alapján!

A nevezési lapján található vonalkód alapján tudjuk eredményét a személyes adataival párosítani, ezért kérjük, hogy a nevezési lapját kinyomtatva hozza magával a rendezvényre, amely akkor érvényes, ha szerepelnek rajta személyes adatai és a generált vonalkód alatt nem "0000000" szerepel!

Probléma vagy kérdés esetén, kérjük, írjon az atuszas@sarkany.hu címünkre.

Előregisztráció
Email:  *
Név:  *
Nem:  *
Születési dátum:  *
Ország:  *
Irányítószám:  *
Város:  *
Hányadik úszása lesz a mostani:
Nevezési díj:
Hozzájárulok, hogy adataim (OKLEVÉL, Név, Célfotó, Születési dátum, Város) publikusak legyenek az eredmények között
Hírlevél
Adatvédelmi nyilatkozat
Sikertelen Nyomtatás Esetén
Születési dátum:  *
Egyedi azonosító:  *
Adatvédelmi nyilatkozat

A Magyar Úszás Napja nagyközönség számára szervezett úszásán a nevezésemmel önkéntesen hozzájárulok, hogy a Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban „MÚSZ”), mint a Magyar Úszás Napja szervezője, az amatőr sportolóknak szervezett verseny biztonságos lebonyolítása, időmérése és a versenyeredmények rendszerezése érdekében személyes adataimat (úgy mint név, e-mail cím, születési adat, lakóhely, fénykép) rögzítse, nyilvántartásba vegye, tárolja, a magyaruszasnapja.hu weboldal üzemeltetője felé továbbítsa (a továbbiakban „adatkezelő”). Tudomásul veszem, hogy a MÚSZ a személyes adataimat kizárólag a versenyen elért eredmények publikálása, kereshetősége céljából őrzi meg, illetőleg továbbítja az adatkezelő felé.

A MÚSZ adatvédelmi tájékoztatóját tudomásul veszem.

Hozzájárulok továbbá, hogy a versenyen készült képi és hangfelvételeket a Magyar Úszó Szövetség megbízásából a helyszínen forgató produkciós cég a MÚSZ weboldalán és/vagy más közösségi média csatornáján – úgy mint Facebook, Instagram – a versenyzők személyiségi jogainak tiszteletben tartásával publikálja.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Sárkány Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1116 Budapest, Vasvirág sor 52.
E-mail: info@sarkany.hu
Telefon: +36-1-481-01-02

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Allaga Tamás
Székhely: 1116 Budapest, Vasvirág sor 52.
E-mail: tamas.allaga@sarkany.hu
Telefon: +36-1-481-01-02

TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ

Cégnév: Tárhelypark Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Email: info@tarhelypark.hu
Irodánk címe: 1122 Gaál József út 24.
Telefon: +36 1 700 4140

1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: név, nem, születési dátum, email, telefonszám, lakcím, fénykép (célfotó), rajtszám, elő regisztrációs azonosítók, versenyazonosítók, hozzátartozók adatai (baj esetén értesítendő hozzátartozó: név, telefonszám).

Cél: a Magyar Úszás Napja úszó távjain résztvevők időméréséhez és eredmény feldolgozásához szükségesek az adatok

2.    Az érintettek köre: Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatást (pl. időmérés, beléptetés, eredmények közzététele) igénybe vevő valamennyi érintett.

3.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a rendezvény napján és az adatfeldolgozás során (a rendezvény utáni maximum 1 hét) történik az adatkezelés. Az eredmények hozzájárulás alapján a www.magyaruszasnapja.hu oldalon érhetőek el.

4.    Az adatkezelés jogalapja:

4.1.    a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve

5.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat rendszergazdája és a projekt igazgató kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

•    Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
•    tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
•    az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

7.    A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
-    postai úton a 1116 Budapest, Vasvirág sor 52. címen,
-    e-mail útján    az atuszas@sarkany.hu e-mail címen,
-    telefonon a +36-1-481-01-02 számon.

8.    Az adatkezelés jogalapja:

8.1.    Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

8.2.    A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

9.    Tájékoztatjuk, hogy

•    az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
•    köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a szolgáltatást nyújtani.
•    az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a szolgáltatást nyújtani.

Amennyiben olyan kérdése van, amelyre nem kapott választ, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az atuszas@sarkany.hu címen.
Adatvédelmi nyilatkozat Copyright © 2016 - Powered by: Sárkány Zrt.